01:27 ICT Thứ ba, 14/07/2020

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Xây dựng - Đất đai

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Thứ năm - 12/04/2018 17:34
Lĩnh vực Đất đai và Tài nguyên môi trường
Nơi tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã/phường
Cách thức thực hiện Không quy định
Thành phần hồ sơ Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường;
Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Số lượng hồ sơ (bộ) .
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Đối tượng thực hiện chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Lệ phí Không quy định
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo bản kế hoạch bảo vệ môi trường
Trình tự thực hiện <table 100%'="" cellspacing="3" cellpadding="3" style="font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; border-collapse: collapse;">

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã .

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
STT Tên Văn bản quy định
1 Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện   Căn cứ pháp lý
STT Loại văn bản pháp luật Văn bản qui định
1 Luật bảo vệ môi trường 2014 Tải về
2 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Tải về
3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Tải về
Tài liệu đính kèm  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Thời tiết & tỉ giá

Liên kế web