01:47 ICT Thứ ba, 14/07/2020

Trang nhất » Thủ tục hành chính » Xây dựng - Đất đai

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thứ năm - 12/04/2018 17:33
Lĩnh vực Đất đai và Tài nguyên môi trường
Nơi tiếp nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã/phường
Cách thức thực hiện Không quy định
Thành phần hồ sơ - Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến;
- Một (01) báo cáo ĐTM của dự án.
Số lượng hồ sơ (bộ) .
Thời hạn giải quyết Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Chủ dự án
Lệ phí Không quy định
Kết quả thực hiện Văn bản phản hồi về việc thực hiện dự án đến chủ dự án.
Trình tự thực hiện <table 100%'="" cellspacing="3" cellpadding="3" style="font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; border-collapse: collapse;">

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến.

Bước 2. Có ý kiến bằng văn bản: UBND cấp xã có ý kiến bằng văn bản. Trường hợp không có văn bản phản hồi được coi là chấp thuận việc thực hiện dự án.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
STT Tên Văn bản quy định
1 - Phụ lục 2.4. Mẫu văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan, tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án 
về nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường
Tải về
2 - Phụ lục 2.5. Mẫu văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn. 
Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015
Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện   Căn cứ pháp lý
STT Loại văn bản pháp luật Văn bản qui định
1 Luật bảo vệ môi trường 2014 Tải về
2 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Tải về
3 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường Tải về
Tài liệu đính kèm  
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thời tiết & tỉ giá

Liên kế web