Đảng ủy phường An Sơn sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017.

Đảng ủy phường An Sơn sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017.
Sáng ngày 31/7/2017, Đảng ủy phường An Sơn sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2017. Dự hội nghị có ông: Nguyễn Duy Ân - Thành ủy viên - PCT.HĐND thành phố, cùng các ông, bà trong ban công tác xây dựng Đảng của Thành ủy.Trong 6 tháng đầu năm, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt: 1.260 tỷ/2.136,5 tỷ đồng, đạt 59% KH năm, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2016. Giá trị sản xuất CN-TTCN-XD: 124,6 tỷ/226,5 tỷ, đạt 55% KH năm thăng 53% so với cùng kỳ năm 2016. Tập trung chỉ đạo sản xuất hết diện tích đất và năng suất đạt khá. Tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2017. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được triển khai thực hiện tốt 8/8 khối phố; phối hợp kiểm tra, xử lý các hộ giết mổ gia súc trái phép trên địa bàn.Triển khai thi công nâng cấp, làm mới tuyến đường kiệt 426 Hùng Vương (khối phố 5); nâng cấp cải tạo, mua sắm trang thiết bị Hội trường UBND phường, Sân bóng đá, bóng chuyền, nhà tập thể dục trường THCS Chu Văn An. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, tết nhất là 87 năm năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng 20 năm thành lập tỉnh Quảng Nam, tuần lễ Festival Di sản Quảng Nam. Tham gia thi đấu các môn trong chương trình Đại hội TDTT và các hoạt động văn hóa, văn nghệ do thành phố tổ chức. Triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn phường. Tình hình ANCT - TTATXH được duy trì ổn định. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm. Duy trì công tác trực SSCĐ, tăng cường phối hợp giữa 3 lực lượng Quân sự, Công an, Ban BVDP tổ chức tuần tra, kiểm soát.
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định 217; 218 của Bộ Chính trị cho cán bộ, hội viên, đoàn viên từ phường đến khối phố; tăng cường nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với cơ sở. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên phường nhiệm kỳ 2017-2022. Quán trệt, học tập và xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa XII); Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2017; Xây dựng, quán triệt và ban hành các nghị quyết chuyên đề lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017. Thường xuyên nâng cao chất lượng quán triệt, chấn chỉnh tinh thần học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh , Đại hội Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội nhiệm kỳ 2017-2022. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tác giả bài viết: Ngọc Mỹ