An Sơn sơ kết các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012-2017

An Sơn sơ kết các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012-2017
Sáng ngày 7/9/2017, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá  việc thực hiện các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012-2017.

Cho đến nay, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Đảng bộ phường An Sơn đã đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp. Phong trào thi đua “Dân Vận khéo”, được cấp ủy Đảng quan tâm, nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiện có 25 mô hình “Dân vận khéo”  các Hội, đoàn thể và khối phố, tiêu biểu như các mô hình của Hội cựu chiến binh phường, mô hình “3 chi”, mô hình “Khối phố văn hóa kiểu mẫu. Các mô hình đã làm đổi thay diện mạo trên nhiều lĩnh vực đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân; kết cấu hạ tầng có nhiều tiến bộ, giao thông thuận lợi, vệ sinh môi trường, cảnh quan là xanh, sạch, đẹp... hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và ngày càng trong sạch, vững mạnh...
Trong thời gian tới, để phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn phường tiếp tục đạt hiệu quả cao, đòi hỏi sự tập trung sức mạnh tổng hợp, sự nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận nói chung và phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, xây dựng và nhân rộng nhiều hơn nữa những mô hình “Dân vận khéo”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.
Dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các mô hình dân vận khéo giai đoạn 2012-2017.

Tác giả bài viết: Ngọc Mỹ