18:41 ICT Thứ tư, 20/03/2019

Trang nhất » Tin Tức » Y tế giáo dục

Hội đồng nhân dân phường An Sơn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ.

Hội đồng nhân dân phường An Sơn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ.

Tổ giám sát HĐND phường đánh giá đúng ưu, khuyết điểm trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ giai đoạn từ tháng 5/2015 - tháng 4/2017. Kết quả thực hiện chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình qua 3 năm là: số ca sinh 3 giảm 14 ca, tỷ lệ sinh 3+ đạt 1,09%, giảm tỷ suất sinh thô còn 0,89%, số người thực hiện biện pháp tránh thai hiện đại đạt 109%. Duy trì 4 khối phố không có người vi phạm quy định sinh một hoặc hai con.


Các tin khác

1 2 3  Trang sau
 

Menu

Thời tiết & tỉ giá

Học dược là học những gì
Ngành dược học những môn gì - Tư vấn tuyển sinh Cao đẳng

Liên kế web