02:14 ICT Chủ nhật, 29/05/2022

Trang nhất » Tin Tức » Xây dựng - QLĐT

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở Thành phố Thái Bình – Thực trạng và giải pháp

Thứ ba - 29/07/2014 09:24
Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị...

 

 

Trong xây dựng và phát triển đô thị hiện nay, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng có vai trò rất quan trọng, đây là vấn đề vừa mang tính chiến lược nhưng phải đi trước một bước làm cơ sở cho đầu tư xây dựng các công trình, chỉnh trang và phát triển đô thị... Đồng thời là một trong những giải pháp chủ yếu để quản lý xây dựng đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần làm tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh xã hội.
 
Xác định rõ tầm quan trọng này, trong những năm qua Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư có hiệu quả cùng với sự giúp đỡ các sở, ban, ngành của Tỉnh; sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; cấp ủy và chính quyền Thành phố đã thường xuyên quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp cụ thể tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn; đến nay Thành phố Thái Bình hình thành rõ nét một diện mạo mới của đô thị trẻ, năng động, khá hiện đại, văn minh với xu thế hội nhập và phát triển.
 
Thành phố Thái Bình đã mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập thêm 5 xã và thành lập 2 phường mới; điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030. Đây là đồ án quy hoạch có tính chiến lược đối với sự phát triển của Thành phố, định hướng một đô thị hiện đại phát triển bền vững, hình thành rõ nét các khu chức năng như: công nghiệp, khu đô thị, trung tâm hành chính, trung tâm văn hóa TDTT, y tế, giáo dục, thương mại dịch vụ... Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được quy hoạch đồng bộ nhiều đồ án quy hoạch xây dựng trong đó có những đồ án quan trọng, tạo tiền đề cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội của Thành phố như: quy hoạch mở rộng đấu nối giao thông của Thành phố vào hệ thống đường trục quốc gia, quy hoạch xây dựng các tuyến đường giao thông nội đô (đường vành đai phía nam, Ngô Quyền, Đốc Đen, Trần Lãm, Lê Quý Đôn...); hệ thống cấp thoát nước chung, các công trình phúc lợi công cộng (công viên 30/6, Kỳ Bá, Quảng trường 14/10...). Quy hoạch 510 ha dành cho các khu, cụm, điểm công nghiệp như Phúc Khánh, Nguyễn Đức Cảnh, Phong Phú, Trần Lãm, Sông Trà; quy hoạch chi tiết trung tâm các phường, xã (Kỳ Bá, Quang Trung, Đông Thọ, Phú Xuân, Hoàng Diệu)...; quy hoạch 120 ha xây dựng các khu chung cư, đô thị mới... tạo tiền đề thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 
Công tác quy hoạch đô thị đã tạo tiền đề cho việc xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị. Giai đoạn 2005 – 2010, Thành phố thực hiện được trên 660 tỷ đồng vốn đầu tư XDCB với hơn 140 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong đó có những công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng như: đường Lê Quý Đôn, đường Ngô Quyền, đường Đốc Đen, đường Nguyễn Văn Năng..v.v. Hệ thống cấp thoát nước, vỉa hè được tập trung đầu tư cải tạo nâng cấp, tạo diện mạo đô thị ngày một khang trang, đổi mới.
 
Năm 2010, Thái Bình là Tỉnh dẫn đầu cả nước về tiến trình lập quy hoạch xây dựng mô hình nông thôn mới, Thành phố đã triển khai kế hoạch đến các xã tổ chức thực hiện, đã hoàn chỉnh quy hoạch chung nông thôn mới. Xã Vũ Phúc được UBND Tỉnh chỉ đạo làm điểm, đến nay đã hoàn thành quy hoạch chung, đang tiến hành quy hoạch chi tiết trung tâm xã, quy hoạch giao thông thủy lợi nội đồng, quy hoạch vùng sản xuất lúa, cây vụ đông, hoa, cây cảnh, nuôi trồng thủy sản... Đây là cơ hội để Thành phố Thái Bình áp dụng phương thức đô thị hóa quy hoạch chi tiết khu vực nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hình thành nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại, từng bước xóa bỏ sự phân cách giữa nông thôn và thành thị, làm giảm sức ép về dân cư, nhà ở tại khu vực nội đô.
 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng của Thành phố Thái Bình còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập đó là:
 
- Một số đồ án quy hoạch xây dựng chất lượng còn thấp, thiếu tính chiến lược lâu dài, chưa thực sự đóng vai trò đi trước một bước, nhiều khu vực của Thành phố có khả năng thu hút đầu tư xây dựng lớn nhưng chưa có quy hoạch chi tiết đã làm chậm cơ hội đầu tư và phát triển đô thị.
 
- Tiến độ thực hiện quy hoạch còn chậm, một số dự án triển khai việc đền bù giải phóng mặt bằng còn khó khăn. Một số đồ án do nghiên cứu, khảo sát chưa kỹ nên quy hoạch phải điều chỉnh đã gây lãng phí tốn kém. Việc công khai dân chủ quy hoạch xây dựng còn hạn chế do vậy khi triển khai thực hiện quy hoạch còn một số ý kiến thắc mắc. Tình trạng một số tổ chức, cá nhân làm lấn, làm trái như: bê tông hóa lấn át cây xanh, mặt nước ao hồ, khi xây dựng không chấp hành quy định, thực không theo giấy phép xây dựng, tự cơi nới lấn chiếm vi phạm quy hoạch dẫn đến phá vỡ kiến trúc cảnh quan đô thị, xử lý chưa kịp thời, thiếu kiên quyết; vấn đề môi trường, hệ thống thoát nước, quy hoạch các chợ, quy hoạch nhà văn hóa... vẫn đang là bức xúc ở một số khu dân cư.
 
- Việc quản lý thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng một số dự án chưa được thống nhất dẫn đến các nhà thầu thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng còn tùy tiện, thiếu đồng bộ gây lãng phí tốn kém, ảnh hưởng đến chất lượng công trình và mỹ quan đô thị nhưng chậm có biện pháp khắc phục.
 
- Các văn bản pháp luật và hướng dẫn về xây dựng cơ bản thường xuyên thay đổi về quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy trình, quy phạm kỹ thuật cũng gây khó khăn cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng.
- Cán bộ làm công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đô thị năng lực chuyên môn còn nhiều hạn chế.
 
Trong điều kiện tiến trình đô thị hóa phát triển với tốc độ cao, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng ở Thành phố Thái Bình càng trở nên cấp bách và quan trọng. Để đạt được mục tiêu “Xây dựng Thành phố Thái Bình cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2015 và trở thành đô thị loại II trước năm 2020” Thành phố cần một số giải pháp:
 
Một là: Phải tăng cường cồng tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch, quy hoạch xây dựng, phải thấy được công tác quy hoạch là vấn đề chiến lược, luôn phải đi trước một bước làm cơ sở cho việc đầu tư xây dựng công trình, xây dựng đô thị mới và công tác chỉnh trang phát triển đô thị. Cần tập trung chỉ đạo làm tốt việc dân chủ công khai quy hoạch để nhân dân biết, bàn và tham gia ý kiến góp phần thực hiện quy hoạch có tính khả thi. Cần có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan Nhà nước và nhân dân trong quá trình thực hiện quy hoạch. Đồng thời phải tích cực tuyên truyền, tổ chức học tập pháp luật nhất là: Luật xây dựng, Luật đất đai, Luật nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản, làm cho mọi người dân hiểu được nguyên tắc, thủ tục xây dựng cơ bản để thực hiện, phải triệt để tiết kiệm đất đai và thực hiện theo đúng quy trình từ quy hoạch chung đến quy hoạch chi tiết, giao đất, cấp giấy phép xây dựng.
 
Hai là: Trên cơ sở quy hoạch chung đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy ra nghị quyết 06 ngày 8/6/2007 về phát triển kinh tế xã hội Thành phố đến năm 2020, sau khi quy hoạch chung Thành phố đến năm 2030 được UBND Tỉnh phê duyệt cần sớm lập quy hoạch chi tiết đối với Thành phố và các xã, phường để phân kỳ đầu tư cho hợp lý, có kế hoạch thực hiện trong từng giai đoạn; ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác quy hoạch và những công trình hạ tầng cơ sở như: hệ thống cấp thoát nước, giao thông, trường học, trung tâm văn hóa, thể thao, y tế, các cụm công nghiệp, công viên vui chơi giải trí, hệ thống xử lý rác thải, hệ thống các chợ; các di tích lịch sử văn hóa, trụ sở xã, phường và các cơ quan..., có kế hoạch triển khai đặt tên phố, đánh số nhà khu đô thị mới theo quy định.
 
Ba là: Về nguồn vốn đầu tư, ngoài cơ chế chính sách ưu tiên đầu tư của Tỉnh, Thành phố cần có những giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích, huy động các nguồn vốn từ các thành phần kinh tế và nội lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị các trung tâm mới: Hoàng Diệu, Vũ Lạc, Vũ Đông, cụm công nghiệp : Phong Phú, Trần Lãm, Vũ Chính...; hoàn thành quy hoạch và từng bước thực hiện mô hình nông thôn mới, quan tâm chỉ đạo; xây dựng nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm các xã; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường nội thị, hệ thống chiếu sáng, trụ sở làm việc các cơ quan, phòng, ban, ngành, xã, phường, khu công viên vui chơi giải trí, hệ thống cây xanh, phấn đấu đến năm 2015 Thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II.
 
Bốn là: Nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng, thường xuyên kiểm tra trong quá trình thực hiện, phát hiện, xử lý kịp thời những việc làm sai trái không đúng quy hoạch. Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, chủ đầu tư để thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ; tăng cường công tác giám sát, phối hợp chặt chẽ giữa giám sát, tư vấn thiết kế và chủ đầu tư, khi cần phải điều chỉnh quy hoạch phải thực hiện đúng quy trình đề ra. Xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ các quy chế, quy định về quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc, quản lý xây dựng và bổ xung Quy chế quản lý đô thị... Các quy chế, quy định này cần được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định và kịp thời bổ sung những vấn đề mới phát sinh và vướng mắc để quy chế, quy định ngày càng hoàn thiện hơn. 
 
Năm là: Tăng cường hoạt động của đội Thanh tra xây dựng và Quản lý trật tự đô thị, tổ quản lý trật tự đô thị các phường, xã. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị tiến tới thành lập Phòng Quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo quy mô đô thị loại II. Đổi mới và tăng cường công tác cải cách hành chính, giảm bớt những thủ tục phiền hà trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, cấp phép xây dựng. Thực hiện tốt cơ chế một cửa, nâng cao chất lượng hiệu quả của bộ phận một cửa liên thông, bảo đảm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị của Thành phố đi vào nền nếp, có hiệu quả.
 
(Trích tham luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Ý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố
tại Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXVI )
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Menu

Thời tiết & tỉ giá

Liên kế web