03:26 ICT Chủ nhật, 29/05/2022

Trang nhất » Tin Tức » Mặt trận và các đoàn thể

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở

Thứ hai - 22/07/2019 16:40

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị: “Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở, Ban công tác Mặt trận ở các KDC, để đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội để luôn chủ động, linh hoạt tham mưu với cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân...”.

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Đại hội.

Trong 2 ngày 17 và 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và chỉ đạo đại hội.

Tại Đại hội, đánh giá cao hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, MTTQ các cấp đã huy động sức mạnh của các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, gắn chặt với lợi ích cộng đồng, đã tạo nên sức lôi cuốn đông đảo tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, bà con tín đồ các tôn giáo chung tay phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội, đặc biệt là chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân cũng cho biết thêm, trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động cho Quỹ “Vì người nghèo” gần 900 tỷ đồng (tăng hơn 309 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước), cùng với nguồn lực của Nhà nước, đã cất mới gần 12.000 căn nhà và sửa chữa gần 2.700 căn nhà Đại đoàn kết; thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn, hỗ trợ khám chữa bệnh, học tập và sản xuất cho trên 1,4 triệu lượt hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở - 1

 

Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Đại hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào thực chất, đến nay, toàn tỉnh có trên 93% hộ gia đình, 10 xã đạt chuẩn văn hóa; 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 50/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của MTTQ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị MTTQ tỉnh An Giang trong từng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động do Đại hội X đề ra cần đặc biệt quan tâm đến các giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế trong báo cáo chính trị đã chỉ ra.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu: “Trong công tác tuyên truyền cần tích cực nghiên cứu đổi mới, đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền phải cụ thể, phù hợp với từng đối tượng; tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng, làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo, nâng cao nhận thức cho nhân dân hiểu đúng về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; đa dạng các hình thức tuyên truyền, đặc biệt tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời lắng nghe ý kiến nhân dân” và phản ánh kịp thời với Đảng, cùng chính quyền giải quyết thấu đáo những nguyện vọng, chính đáng của nhân dân”.

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở - 2

 

Ông Nguyễn Tiếc Hùng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong rằng, trong triển khai các phong trào, cuộc vận động phải đảm bảo thống nhất giữa các tổ chức thành viên về nội dung, trách nhiệm để đánh giá được cụ thể, rõ ràng hiệu quả phần việc của mỗi tổ chức, tránh chồng chéo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, động viên nhân dân tích cực phát triển kinh tế, ổ định cuộc sống, thực hành tiết kiệm, làm giàu chính đáng.

Thực hiện tốt công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo bền vững để các hộ trong cộng đồng chia sẻ với nhau về cách thức sản xuất, làm ăn, phấn đấu góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm của tỉnh. Hàng năm dành phần cơ bản của quỹ Vì người nghèo để cùng với chính quyền và các ngành trong tỉnh thực hiện đề án hỗ trợ tái định cư cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn trong khu vực ảnh hưởng sạt lở để làm nhà ổn định cuộc sống.

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở - 3

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trò chuyện, thăm hỏi Mẹ VNAH Lê Thị Tải.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương bác Tôn kính yêu, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Xây dựng và nhân rộng các mô hình để vận động nhân dân đoàn kết các tôn giáo, đồng lòng chăm lo cho người nghèo, xây dựng các khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình để vận động nhân dân xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, có nội dung, hình thức cụ thể vận động và hướng dẫn nhân dân bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phối hợp với các đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức tốt phong trào các “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân vảo vệ đường biên cột mốc”, Ngày “Biên phòng toàn dân”, “Ngày hội toàn dân an ninh Tổ quốc”… nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu qua biên giới…

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở - 4

 

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng yêu cầu, tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu, hữu nghị tăng cường tuyên truyền nhân dân xây dựng mối quan hệ đoàn kết nhân dân giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực có đường biên giới, tham gia bảo vệ đường biên cột mốc.

“Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở, Ban công tác Mặt trận ở các KDC, để đáp ứng yêu cầu công tác ngày càng cao, nhất là công tác giám sát, phản biện xã hội để luôn chủ động, linh hoạt tham mưu với cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong nhân dân...”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh thêm, sức mạnh của MTTQ Việt Nam chính là sức mạnh của từng tổ chức thành viên tại mặt trận các cấp. Do đó phải thường xuyên củng cố hệ thống MTTQ các cấp; phải xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, quy định trách nhiệm, chế độ cho từng thành viên, quy định chế độ thông tin, hội họp, định kỳ thông tin, báo cáo; nhiệm vụ của từng tổ chức phải được tôn trọng, ghi nhận kết quả chung của Mặt trận.

Nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ cơ sở - 5

 

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 .

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tin tưởng, kết quả và thành công của Đại hội này sẽ là động lực để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 -  2024 kế thừa và phát huy truyền thống trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang khoá X đã lựa chọn, hiệp thương 94 Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Nguyễn Tiếc Hùng tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Tác giả bài viết: Tác giả: Quốc Trung Nguồn tin: http://daidoanket.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Menu

Thời tiết & tỉ giá

Liên kế web