17:08 ICT Thứ năm, 20/01/2022

Trang nhất » Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 29/ 7/2019 đến ngày 04/8/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN              
PHƯỜNG AN SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 30/LCTT An Sơn, ngày  29  tháng  7  năm 2019
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày 29/ 7/2019 đến ngày 04/8/2019
 
Thứ/ ngày Nội dung công việc Thành phần dự họp
(Lịch công tác
thay giấy mời)
Địa điểm Ghi chú
Thứ 2
29/7/19
Sáng 08h00 A. Pha chủ trì hội ý TT UBND TT UBND Phòng CT  
08h30 A. Quốc dự lễ mở thầu sửa chữa trường mẫu giáo Họa Mi (cũ)   Ban QLDA TP  
Chiều 14h00 A. Pha, a.Ngọc dự họp kế hoạch chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất hộ ông Phẩm – bà Sương   PH số 1 TP  
14h00 A. Quốc dự họp một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh năm học 2018 - 2019   PH số 2 TP  
Thứ 3
30/ 7/19
Sáng   
 
07h30 Họp Ban chấp hành đột xuất UV BCH HT UBND phường  
08h00 A. Ngọc dự họp giao ban công tác trật tự xây dựng và tình hình xây dựng tuyến phố văn minh đô thị   PH số 2 TP  
08h00 Dự họp bàn hướng xử lý hồ sơ VPHC trường hợp bà Nguyễn Thị Thương – KP2 A. Khải Phòng TNMT TP  
Chiều 14h00 A. Ngọc làm việc với hộ ông Trí, ông Lợi (KP7) về xây dựng trái phép A. Khải + a. Lộc HT UBND phường  
14h00 Dự họp giải quyết trường hợp bà Túy Loan A. Khải Phòng TNMT TP  
Thứ 4
31/7/19
Sáng 08h00 A. Ngọc dự đối thoại với hộ bà Nguyễn Thị Sương về giải quyết đơn thư khiếu nại   PH số 1 TP  
Chiều   A. Pha, a. Ngọc, a Quốc giải quyết hồ sơ tại cơ quan      
Thứ 5
01/8/19
Sáng 08h00 A. Pha dự họp trực tuyến triển khai, tuyên truyền thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ   PH số 2 TP  
Chiều   A. Pha, a. Ngọc, a Quốc giải quyết hồ sơ tại cơ quan      
Thứ 6
02/8/19
Sáng 07h30 A. Ngọc dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai kế hoạch  năm 2019   PH số 3 TP  
Chiều   A. Pha, a. Ngọc, a Quốc giải quyết hồ sơ tại cơ quan      
Thứ 7    03/ 8/19 Sáng          
Chiều          
Chủ nhật      04/ 8/19 Sáng          
Chiều          
Ghi chú:
* Thời gian làm việc ngoài nội dung công tác theo lịch tuần, TT UBND phường giải quyết hồ sơ tại cơ quan
* Buổi chiều từ 16h00 - 16h30 ngày thứ 6 hằng tuần:  Toàn thể Cán bộ tham gia dọn vệ sinh cơ quan.
- Thứ sáu hàng tuần các bộ phận nộp báo cáo tuần và kế hoạch tuần đến để Văn phòng tổng hợp lên lịch công tác tuần
- Ngày 17 hàng tháng các bộ phận nộp báo cáo tháng về Văn phòng UBND.
 
Nơi nhận:                                                                              
- Phòng Nội vụ T/P;                                                                                                                                                                  
- Đảng ủy, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN phường;                                                                             
- Các ban ngành, đoàn thể trực thuộc phường;
- 8 đơn vị khối phố;
- Lưu: VT.
 
 
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Thọ Pha
 
 
                                                                                     
 

Thời tiết & tỉ giá

Liên kế web